Má-khó 16, ia̍h Má-khó Hok-im Tē 16 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su Má-thài Hok-im lāi ê tē-16 chiuⁿ.

Má-khó 16
Su Má-khó Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 2
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûn

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-khó 16


Má-khó 16
Chiap-sio̍k
Má-khó 15
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-khó Hok-im
Kè-sio̍k
Lō͘-ka 1