Má-thài 28 (Eng-gí: Matthew 28), ia̍h Má-thài Hok-im Tē 28 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê Má-thài Hok-im ê tē-28 chiuⁿ.

Má-thài 28
Su Má-thài Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 1
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûn

siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-thài 28


Má-thài 28
Chiap-sio̍k
Má-thài 27
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-thài Hok-im
Kè-sio̍k
Má-khó 1