Má-khó 1, ia̍h Má-khó Hok-im Tē 1 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su Má-thài Hok-im lāi ê tē-1 chiuⁿ.

Má-khó 1
Su Má-khó Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 2
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûn siu-kái

Chat siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-khó 1


Má-khó 1
Chiap-sio̍k
Má-thài 28
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-khó Hok-im
Kè-sio̍k
Má-khó 2