Má-thài 8 (Eng-gí: Matthew 8), ia̍h Má-thài Hok-im Tē 8 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê Má-thài Hok-im ê tē-8 chiuⁿ.

Má-thài 8
Su Má-thài Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 1
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Choân-bûn siu-kái

Chat siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-thài 8


Má-thài 8
Chiap-sio̍k
Má-thài 7
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-thài Hok-im
Kè-sio̍k
Má-thài 9