Má-thài 9 (Eng-gí: Matthew 9), ia̍h Má-thài Hok-im Tē 9 Chiuⁿ, sī Sin-iok Sèng-keng Choân-su lāi ê Má-thài Hok-im ê tē-9 chiuⁿ.

Má-thài 9
Su Má-thài Hok-im
Sèng-keng ê pō͘-hūn Sin-iok Sèng-keng
Pō͘-hūn lāi ê sūn-sī 1
Lūi-pia̍t Hok-im-su

Lōe-iông siu-kái

Pe̍h-ōe-jī ê choân-bûn siu-kái

Chat siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Má-thài 9


Má-thài 9
Chiap-sio̍k
Má-thài 8
Sin-iok Sèng-keng Choân-su
Má-thài Hok-im
Kè-sio̍k
Má-thài 10