Maha Sarakham (Thài-gí: มหาสารคาม) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Maha Sarakham, tāi-iok ū 94.7 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 5291.7 km².

Maha Sarakham Hú ê ūi-tì.