MontréalCanada Québec-séng ê chi̍t-ê siâⁿ-chhī, sī Canada chôan-kok tē-jī-toā, mā-sī Québec siāng-toā ê siâⁿ-chhī. Tī 1970 nî-tāi chìn-chêng, Montréal iā-bat sī Canada ê tē-it-toā siâⁿ-chhī.

Montréal.

Montréal ê jîn-kháu ū 162 bān, to͘-hōe-khu jîn-kháu ū 363 bān. Montréal sī Hoat-kok Pa-lê chi-gōa siāng-toā ê Hoat-gí siâⁿ-chhī, koaⁿ-hong gí-giân tio̍h-sī Hoat-gí, sī 70.5% ê chhī-bîn ê ka-têng gí-giân.[1]

Tē-líSiu-kái

Montréal tī Saint Lawrence Hô ê Montreal-tó téng-bīn.

Le̍k-súSiu-kái

Montréal sī 1976 nî Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hōe ê kí-pān siâⁿ-chhī.

Hun-khuSiu-kái

 
O͘-sek chho͘ sòaⁿ ûi-khí-lâi ê hōan-ûi sī Montréal, kî-thaⁿ sī kui-ê Montréal-tó.

Montréal lóng-chóng ū 19 ê khu (arrondissement).

Chham-khó chu-liāuSiu-kái