Montserrat
Montserrat
Flag of Montserrat.svg Coat of arms of Montserrat.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Montserrat ê só͘-chāi
Montserrat ê só͘-chāi.
Siú-hú Plymouth (de jure)

Brades (de facto)
Little Bay (under construction)

MontserratLiân-ha̍p Ông-kok tiàm-tī Caribe-hái ê hái-gōa léng-thó͘. Montserrat sī 1-lia̍p hóe-soaⁿ-tó, 1995 nî hóe-soaⁿ po̍k-hoat, 3-hun-chi-2 ê lâng so͘-khai khì hái-gōa.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái