MontserratLiân-ha̍p Ông-kok tiàm-tī Caribe-hái ê hái-gōa léng-thó͘. Montserrat sī 1-lia̍p hóe-soaⁿ-tó, 1995 nî hóe-soaⁿ po̍k-hoat, 3-hun-chi-2 ê lâng so͘-khai khì hái-gōa.

Montserrat
Montserrat
Montserrat ê kî-á
kî-á
Montserrat ê koaⁿ-hng ìn-á
hui-chiong
Chu-kù
A people of excellence, moulded by nature, nurtured by God
"Chi̍t ê iu-siù ê bîn-cho̍k, iû chū-jiân chhòng-chō, iû Siōng-tè poê-io̍k"
Siōng-koa: God Save the King
"Siōng-tè pó-iū kok-ông"
Bîn-cho̍k siōng-koa: Motherland
"Chó͘-kok"
Chú-khoân kok-ka Liân-ha̍p Ông-kok
Siú-hú Plymouth (hoat-tēng)
Brades (si̍t-chè)
siāng-tōa siâⁿ-chhī Brades
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
Chèng-hú gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn, i-lāi-tē
• kok-ông
Charles 3-sè
• chóng-tok
Sarah Tucker
• siú-siòng
Joseph Easton Taylor-Farrell
Li̍p-hoat ki-kò͘ Li̍p-hoat Gī-hoē
Bīn-chek
• Lóng-chóng
102 km2 (39 sq mi)
Jîn-kháu
• 2019 nî phó͘-cha
4,649
• Bi̍t-tō͘
44/km2 (114.0/sq mi)
GDP (PPP) 2014 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$63 pah-bān
• Pêng-kin
$12,384
GDP (bêng-gī) 2019 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$181,680,000
Hoè-pè Tang Caribe dollar (XCD)
Sî-khu UTC-4:00 (AST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +1-664
ISO 3166 tāi-hō MS
Siōng-téng domain .ms