Mueang Chan (Thài-bûn: เมืองจันทร์) sī Thài-kok Si Sa Ket ê chi̍t ê kūn (อำเภอ).

Mueang Chan
เมืองจันทร์
—  Thài-kok ê kūn  —
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Thài-kok
Si Sa Ket
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 95.83 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,801 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 186.4/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Thài-kok tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.