NärkeSūi-tián Svealand tē-khu ê kū séng-hūn (landskap), lāi-té hâm Örebro koān, Östergötland koān kap Västmanland koān, jīn-kháu 4,126, bīn-chek 197,000, bi̍t-tō͘ 46.1 (jîn-kháu/km²).

Närke ê ūi-tì.

Chham-khóSiu-kái