N̂g-hái (Hàn-jī: 黃海), Hân-kok mā kiò Se-hái, sī Tiong-kok tang-pêng ê chi̍t-ê hái, sǹg Thài-pêng-iûⁿ ê chi̍t pō͘-hūn, pat sī N̂g-hô ê chhut hái kháu.

Tē-tô͘.