Nakhon Sawan Hú (Thài-gí: นครสวรรค์) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Nakhon Sawan, tāi-iok ū 109 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 9597.7 km².

Nakhon Sawan Hú ê ūi-tì.