Narathiwat (Thài-gí: นราธิวาส) sī Thài-kok lâm-pō͘ ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Narathiwat, tāi-iok ū 662,350 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 4475 km².

Narathiwat Hú ê ūi-tì.