Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (37 nî 12 goe̍h 15 ji̍t – 68 nî 6 goe̍h 9 ji̍t), chhut-sì-miâ Lucius Domitius Ahenobarbus, sī Lô-má Tè-kok ê tē-5-ê, Julius-Claudius ông-tiâu ê boé-chi̍t-ê hông-tè, chêng-chi̍t jîm sī Claudius. Nero sī le̍k-sú-siōng ū-miâ ê po̍k-kun. I siāng-boé tī chhì-sat ê ui-hia̍p hā chū-sat sí-bông.

Nero
Lô-má Tè-kok Hông-tè

Nero tiau-siōng.
Lô-má Tè-kok Hông-tè
Chāi-ūi 54 nî – 68 nî
Chêng-jīm Claudius
Kè-jīm Galba
Ông-sek Julius-Claudius ông-tiâu
Chhut-sì 37 nî 12 goe̍h 15 ji̍t(37-12-15)
Kòe-sin 68 nî 6 goe̍h 9 ji̍t (30 hòe)