Nero (37 nî 12 goe̍h 15 ji̍t - 68 nî 6 goe̍h 9 ji̍t), choân-miâ Nero Claudius Caesar Augustus, chhut-sì-miâ Lucius Domitius Ahenobarbus, sī Lô-má Tè-kok ê tē-5-ê, Julius-Claudius ông-tiâu ê boé-chi̍t-ê hông-tè, chêng-chi̍t jîm sī Claudius. Nero sī le̍k-sú-siōng ū-miâ ê po̍k-kun. I siāng-boé tī chhì-sat ê ui-hia̍p hā chū-sat sí-bông.

Nero tiau-siōng.