Ngô͘-gí (Hàn-jī: 吳語) sī hàn-gí ê hun-chi, chú-iàu tī Chiat-kang, Siōng-hái thong-hêng. I sī sè-kài siāng-tōa ê hui-koaⁿ-hong gí-giân, sú-iōng-chiá iak ū 7700 bān, tī sè-kài siāng pâi-tē-cha̍p. Ū-miâ ê siáu-soat Hái-siāng-hoa Lia̍t-tōan ê tùi-pe̍h chiū-sī iōng ngô͘-hong-giân siá-sêng.

Ngô͘-gí
吴語
Goân-chū kok-ka  Tiong-kok
Sú-iōng tē-khu Siōng-hái, Kang-so͘, Chiat-kang
bú-gí sú-iōng-chiá 7700 bān
Gí-hē
Bûn-jī hē-thóng Hàn-jī
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 wuu
Glottolog wuch1236
Linguasphere 79-AAA-d
Ngô͘-gí ê hun-pò͘
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ū Ngô͘-gí ê pán-pún.