Ngô͘-gí (Hàn-jī: 吳語) sī hàn-gí ê hun-chi, chú-iàu tī Chiat-kang, Siōng-hái thong-hêng. I sī sè-kài siāng-tōa ê hui-koaⁿ-hong gí-giân, sú-iōng-chiá iak ū 7700 bān, tī sè-kài siāng pâi-tē-cha̍p. Ū-miâ ê siáu-soat Hái-siāng-hoa Lia̍t-tōan ê tùi-pe̍h chiū-sī iōng ngô͘-hong-giân siá-sêng.

吴語
sài ê kok-ka Tiong-kok
chú-iàu tē-khu Siōng-hái, Kang-so͘, Chiat-kang
kòng ê jîn-kháu 7700 bān
hē-sio̍k
bûn-jī Hàn-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
koaⁿ-hong tē-ūi
koán-lí ki-kò͘
gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 wuu
Wu Dialects.png
Ngô͘-gí ê hun-pò͘
Wikipedia
Wikipedia ū Ngô͘-gí ê pán-pún.