Nong Khai Hú

Nong Khai (Thài-gí: หนองคาย) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Nong Khai, tāi-iok ū 88 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 7332.3 km².

Nong Khai Hú ê ūi-tì.