Norodom Sihanouk (Khmer-gí: នរោត្ដម សីហនុ; 1922 nî 10 goe̍h 31 ji̍t – 2012 nî 10 goe̍h 15 ji̍t) sī Kampuchea ê kok-ông, chāi-ûi kî-kan sī 1941 nî 4 goe̍h 25 ji̍t kàu 1955 nî 3 goe̍h 2 ji̍t.

Norodom Sihanouk
នរោត្តម សីហនុ

Norodom Sihanouk
Kampuchea kok-ông
Jīm-kî
1941 nî 4 goe̍h 25 ji̍t – 1955 nî 3 goe̍h 2 ji̍t
Siú-siòng
Chêng-jīm Sisowath Monivong
Kè-jīm Norodom Suramarit
Jīm-kî
1993 nî 9 goe̍h 24 ji̍t – 2004 nî 10 goe̍h 7 ji̍t
Siú-siòng
Chêng-jīm
Kè-jīm Norodom Sihamoni
Kampuchea kok-ka goân-siú
Jīm-kî
1960 nî 6 goe̍h 20 ji̍t – 1970 nî 3 goe̍h 18 ji̍t
Kun-chú Sisowath Kossamak (ông-hiō)
Siú-siòng
Chêng-jīm Chuop Hell (tāi-lí)
Kè-jīm Cheng Heng
Jīm-kî
1993 nî 6 goe̍h 14 ji̍t – 1993 nî 9 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Chea Sim (kok-bū úi-oân-hoē chú-se̍k)
Kè-jīm choè kok-ông
Kampuchea siú-siòng
Jīm-kî
Jīm-kî
1945 nî 3 goe̍h 18 ji̍t – 1945 nî 8 goe̍h 13 ji̍t
Kun-chú Norodom Sihanouk (kiam-jīm)
Chêng-jīm
Kè-jīm Son Ngoc Thanh
Jīm-kî
1950 nî 4 goe̍h 28 ji̍t – 1950 nî 5 goe̍h 30 ji̍t
Kun-chú Norodom Sihanouk (kiam-jīm)
Chêng-jīm Yem Sambaur
Kè-jīm Sisowath Monipong
Jīm-kî
1952 nî 6 goe̍h 16 ji̍t – 1953 nî 1 goe̍h 24 ji̍t
Kun-chú Norodom Sihanouk (kiam-jīm)
Chêng-jīm Huy Kanthoul
Kè-jīm Penn Nouth
Jīm-kî
1954 nî 4 goe̍h 7 ji̍t – 1954 nî 4 goe̍h 18 ji̍t
Kun-chú Norodom Sihanouk (kiam-jīm)
Chêng-jīm Chan Nak
Kè-jīm Penn Nouth
Jīm-kî
1955 nî 10 goe̍h 3 ji̍t – 1956 nî 1 goe̍h 5 ji̍t
Kun-chú Norodom Suramarit
Chêng-jīm Leng Ngeth
Kè-jīm Oum Chheang Sun
Jīm-kî
1956 nî 3 goe̍h 1 ji̍t – 1956 nî 3 goe̍h 24 ji̍t
Kun-chú Norodom Suramarit
Chêng-jīm Oum Chheang Sun
Kè-jīm Khim Tit
Jīm-kî
1956 nî 9 goe̍h 15 ji̍t – 1956 nî 10 goe̍h 15 ji̍t
Kun-chú Norodom Suramarit
Chêng-jīm Khim Tit
Kè-jīm San Yun
Jīm-kî
1957 nî 4 goe̍h 9 ji̍t – 1957 nî 7 goe̍h 7 ji̍t
Kun-chú Norodom Suramarit
Chêng-jīm San Yun
Kè-jīm Sim Var
Jīm-kî
1958 nî 7 goe̍h 10 ji̍t – 1960 nî 4 goe̍h 19 ji̍t
Kun-chú Norodom Suramarit (kàu 1960 nî)
Chêng-jīm Sim Var
Kè-jīm Pho Proeung
Jīm-kî
1961 nî 11 goe̍h 17 ji̍t – 1962 nî 2 goe̍h 13 ji̍t
Chêng-jīm Penn Nouth
Kè-jīm

Nhiek Tioulong

Kampuchea chú-se̍k-thoân chú-se̍k
Jīm-kî
1975 nî 4 goe̍h 17 ji̍t – 1976 nî 4 goe̍h 2 ji̍t
Siú-siòng Penn Nouth
Chêng-jīm Sak Sutsakhan (kok-ka choè-ko úi-oân-hoē chú-se̍k)
Kè-jīm Khieu Samphan
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1922 nî 10 goe̍h 31 ji̍t(1922-10-31)
Hoat-kok Hoat-kok léng Indochina Kampuchea Phnom Penh
Kòe-sin 2012 nî 10 goe̍h 15 ji̍t (89 hòe)
 Tiong-kok Pak-kiaⁿ
Chèng-tóng Sangkum (1955–1970)
FUNCINPEC (1981–1989)
Phoè-ngó͘
Kiáⁿ-jî 14 kiáⁿ-jî
Ka-bián 1941 nî 5 goe̍h 3 ji̍t (thâu pái)
1993 nî 9 goe̍h 24 ji̍t (jī pái)
Ông-sek Norodom ông-sek
Chhiam-miâ
Bāng-chām www.norodomsihanouk.info