Nova Scotia (Latin-gí Sin Scot-tē ê ì-sù) sī Canada Pak Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ ê séng. Siú-to· sī Halifax.

Nova Scotia pún-thó· sī chi̍t-ê poàn-tó, sai-pêng tùi Chignecto Tē-kiap kap New Brunswick Séng sio-liân. Tang-pak-pêng ê Breton Hái-phīⁿ Tó mā sio̍k-tī Nova Scotia.