Kūn (Oa̍t-lâm)

(Tùi Oa̍t-lâm ê kūn choán--lâi)

Kūn (郡; Oa̍t-lâm-gí: quận) sī Oa̍t-lâm ê chi̍t chióng tē-jī kip hêng-chèng-khu, hām huyện (koān), thành phố trực thuộc tỉnh (séng ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘), kap thị xã (chhī-siā) téng kāng chân-kip.