Séng (Oa̍t-lâm)

(Tùi Oa̍t-lâm ê séng choán--lâi)

Manish ê it-kip hêng-chèng-khu ū 58 ê séng (省; Oa̍t-lâm-gí: tỉnh) kap 5 ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘, nn̄g chióng hêng-chèng-khu tē-ūi sio-kāng. Séng ē-bīn koh pun chò séng ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘, chhī-siā kap koān téng.