Tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘ (中央直屬城庯; Oa̍t-lâm-gí: thành phố trực thuộc trung ương, 城庯直屬中央), ē-tàng hoan-e̍k chò ti̍t-hat-chhī, sī Oa̍t-lâm ê chi̍t chióng it-kip hêng-chèng-khu, sī siāng koân chân-kip ê siâⁿ-chhī, hām séng (tỉnh) kāng chân-kip. Oa̍t-lâm bo̍k-chiân ū 5 ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘.

Chia-ê tiong-iong ti̍t-sio̍k siâⁿ-phò͘ koh pun chò kūn (quận), chhī-siā (thị xã) kap koān (huyện) téng jī-kip hêng-chèng-khu. Tī tē-saⁿ kip, kūn ē pun chò hong (phường); chhī-siā ē pun chò hong (phường) kap siā (); ah koān ē pun chò chhī-tìn (thị trấn) kap siā ().