Ohrid (Охрид) sī Macedonia Se-lâm thóng-kè-khu ê chi̍t ê chū-tī-thé (opština).

Ohrid
Охрид
—  Chū-tī-thé  —
ê uī-tì
ê uī-tì
Kok-ka  Macedonia
Thóng-kè-khu Se-lâm
Siú-hú Ohrid
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 392 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 55,749 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 142.2/km2


Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Macedonia tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.