Pîn-pâi-chiong (eng. coat of arms), he̍k-chiá kóng bûn-chiong (ji̍t. 紋章) iā chiong, sī chi̍t khoán bûn-chiong-ha̍k ê sī-kak siat-kè, thang khǹg tī escutcheon (siong-tong pîn-pâi), surcoat, iā tabard téng. Ē-tàng ēng lâi tāi-piáu kò-jîn, ka-cho̍k, kok-ka, cho͘-chit, iā khì-gia̍p.