Bảo Đại

(Tùi Pó-tāi choán--lâi)

Bảo Đại (保大, 1913 nî 10 goe̍h 22 ji̍t – 1997 nî 7 goe̍h 30 ji̍t), pún-miâ Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (阮福永瑞 Ńg Hok Éng-sūi), sī Oa̍t-lâm le̍k-sú ê chòe-āu chi̍t ūi hông-tè, Nguyễn Tiâu tē 13-tāi kun-chú, 1926 kàu 1945 nî chāi-ūi, nî-hō Pó-tāi (保大). Bảo Đại ê hông-hiōNam Phương.

Bảo Đại.
Chêng-jīm:
Khải Định
Chāi-ūi sî-kî
1926 nî 1 goe̍h 8 ji̍t1945 nî 8 goe̍h 30 ji̍t
Āu-jīm: