Bae Su-ji (Hân-kok-gí: 배수지, 1994 nî 10 goe̍h 10 ji̍t chhut-sì ), gē-miâ Suzy, sī Hân-kok ê koa-chhiú, bú-chiá, ián-goân, model kah MC. Suzy siōng ū miâ-siaⁿ ê chok-phín sī Dream High, Big, Gu Family Book kah tiān-iáⁿ Architecture 101; i tī lāi-té hun-pia̍t ián-chhut Go Hye-mi, Jang Ma-ri, Dam Yeo-wool kah Yang Seo-yeon. Suzy tông-sî mā sī lú-chú thoân-thé miss A ê sîng-oân. Suzy tī The 2013 Independent Critics List of the 100 Most Beautiful Faces pâi-miâ 14.[1]

Bae Suzy (2017).

Sing-pîng

siu-kái

Chá-nî

siu-kái

Suzy tī Gwangju chhut-sì. I tha̍k Seoul Performing Arts High School pit-gia̍p. Chhut-tō chìn-chîng, i sī internet bé-bē ê model. 2009 nî, i chham-ka Mnet Superstar K ê chiat-bo̍k, tān-sī tiong-tô͘ tô-thài. Iáu-m̄-koh, i koh chham-ka JYP Entertainment ê hùn-liān. Keh-tńg-nî, i kah Wang Feifei, Meng Jia iáu-ū Min tàu-tīn cho͘-ha̍p miss A chhut-tō.

 
miss A (2013), Suzy tshīng âng sann.
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: miss A

2010 nî, Suzy kah thoân-oân kiōng-tông sîng-li̍p lú-chú thoân-thé miss A. Chit ê thoân-thé chi̍t khai-sí chú-iàu tī Tiong-kok hoat-tián. Miss A hoat-piáu koa-khik Love Again lâi hō͘ Samsung Beat Festival tī kóng-kò lāi-té sú-iōng; chit tiâu koa-khik iû Super Changddai chhòng-chok, MV iû Hong Won Ki tō-ián.[2][3] miss A āu-lâi koh ka-ji̍p tē-sì uī sîng-oân, Min. 2010 nî 7 gue̍h, miss A chóng sǹg thàu-koè JYP Entertainment hoat-piáu tē-it tiuⁿ toaⁿ-khik Bad Girl Good Girl.[4]

Sîng-kong hoat-piáu toaⁿ-khik liáu-āu, in tī 7 lé-pài āu koh thui-chhut tē-jī tiuⁿ toaⁿ-khik Step Up. 2011 nî 7 goe̍h, miss A hoat-piáu tē-it tiuⁿ choan-chi̍p A Class; chit tiuⁿ choan-chi̍p siau-lō͘ chin hó. In-chhú, in liâm-mi thui-chhut Hoâ-gí ê chok-phín. 2012 nî 2 goe̍h, miss A hoat-piáu bô-kāng hong-keh ê choan-chi̍p chok-phín Touch; 2012 nî 12 goe̍h, koh thui-chhut chi̍t tiuⁿ mini choan-chi̍p Independent Women Part III. 2013 nî 11 goe̍h, miss A tī chi̍t nî āu koh-chài hoat-piáu in tē-jī tiuⁿ choan-chi̍p Hush; chú-tê koa-khik sī Hân-kok chin chhut-miâ ê chok-khik-chiá E-Tribe ê chhòng-chok.

2010 nî í-āu

siu-kái

Pī-chù

siu-kái
  1. (Eng-gí) "Nana, Taeyeon, Suzy and 11 Others in "100 Most Beautiful Faces of 2013″ List". Soompi. December 24, 2013. goân-loē-iông tī 2014-10-15 hőng khó͘-pih. 2014-08-20 khòaⁿ--ê. 
  2. (Eng-gí) "More pre-debut footage of miss A uncovered". 6Theory Media, LLC. July 2, 2010. 
  3. (Hân-kok-gí) Lee, Jeong-Ah (June 29, 2010). "미쓰에이, 홈페이지-유튜브 공식채널 오픈" (ēng Hân-kok-gí). OSEN. November 6, 2013 khòaⁿ--ê. 
  4. (Eng-gí) miss A unleashes debut mini album bad but good. allkpop. June 30, 2010. Retrieved July 2, 2010.