Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascuéz (1844 nî 3 goe̍h 101908 nî 9 goe̍h 28), Se-pan-gâ ê bai-ó͘-lín tāi-su kiam chok-khek-ka.

Pablo de Sarasate

Sarasate tī Se-pan-gâ Pamplona chhut-seⁿ, lāu-pē sī phàu-peng-tūi ê ga̍k-thoân thoân-tiúⁿ. 5 hoè sî khai-sí toè i kap tē-hng ê sin-seⁿ o̍h khîm. I ê im-ga̍k thian-hūn chin chá tián-hiān, tì-tio̍h i 8 hoè tō chiūⁿ-tâi piáu-ián. Lâng chin kā o-ló, mā ū siū tio̍h chi̍t-koá hó-gia̍h-lâng chù-ì; in chàn-chō͘ i toè tiàm tī Madrid ê Manuel Rodríguez Saez o̍h khîm. Tī hia i siū tio̍h Cha-bó͘-ông Isabel II ê tì-ìm.