Panchala (Hoân-gí: पञ्चाल), hàn-bûn hoan-e̍k chò Pan-jia-lô (般遮羅), sī kó͘-chá Ìn-tō͘ ê chi̍t ê ông-kok, sī Cha̍p-la̍k-tāi-kok ê kî-tiong chi̍t ê.

Panchala