Pat-kòa Tâi-tē

Pat-kòa Tâi-tē (八卦台地) sī Tâi-oân tiong-pō͘ ê chi̍t tè koân-phiâⁿ, tī Chiang-hòa-koān ê tang-pō͘ kap Lâm-tâu-koān ê sai-pō͘, kiap tī-leh Chiang-hòa Pêng-goân kap Tâi-tiong Phûn-tē tiong-kan. Pak-pêng ha̍hⁿ-kòe Tōa-tō͘-kheTōa-tō͘ Tâi-tē, lâm-pêng ha̍hⁿ-kòe Lô-chúi-kheTáu-la̍k Khu-lêng.

Pat-kòa Tâi-tē

Siong-koanSiu-kái