Phetchabun Hú ê ūi-tì.

Phetchabun Hú (Thài-gí: เพชรบูรณ์) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Phetchabun, tāi-iok ū 96.5 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 12668.4 km².