Phichit Hú (Thài-gí: พิจิตร) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Phichit, tāi-iok ū 57.3 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 4531 km².

Phichit Hú ê ūi-tì.