Phitsanulok Hú

Phitsanulok Hú (Thài-gí: พิษณุโลก) sī Thài-kok pak-pō͘ ê chi̍t-ê , siú-hú sī Phitsanulok, tāi-iok ū 79 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 10815.8 km².

Phitsanulok Hú ê ūi-tì.