Gmina (ho̍k-sò͘-hêng: gminy) sī Pho-lân ê tē-saⁿ kip hêng-chèng-khu, lē-sio̍k tī tē-it kip ê séng kap tē-jī kip ê kūn ê ē-té. Tī Bân-lâm-gí ē-ēng hoan-e̍k chò kong-siā (公社).

Pho-lân choân-kok ê gmina

Pho-lân ê kong-siā pun chò saⁿ chióng:

  • 302 ê to͘-hōe kong-siā (gmina miejska)
  • 638 ê chhī-kau kong-siā (gmina miejsko-wiejska)
  • 1537 ê chng-kha kong-siā (gmina wiejska)

Chham-oa̍t

siu-kái
  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.