Województwo (ho̍k-sò͘: województwa) sī Pho-lân ê tē-it kip hêng-chèng-khu; tī Bân-lâm-gú thong-siông pī hoan-e̍k chò "séng". Pho-lân choân-kok bo̍k-chiân hun chò 16 ê séng-hūn. Tī séng ê chân-kip ē-bīn, koh ē-ēng hun-chò tē-jī kip ê powiat (kūn) kap tē-saⁿ kip ê gmina (chū-tī-thé).

Siong-koan

siu-kái
  Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Pho-lân tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.