Kuyavia-Pomerania Séng

(Tùi Kujawsko-pomorskie Séng choán--lâi)

Kujawsko-pomorskie Séng (Pho-lân-bûn: Województwo kujawsko-pomorskie) sī Pho-lân bo̍k-chêng 16-ê séng-hūn tong-tiong ê chi̍t-ê séng (województwo). I-ê siú-hú siat tī Bydgoszcz ¹,.

Kujawsko-pomorskie Séng
Województwo kujawsko-pomorskie
—  Séng  —
Kujawsko-pomorskie Séng Województwo kujawsko-pomorskie ê kî-á
Kî-á
Kujawsko-pomorskie Séng Województwo kujawsko-pomorskie ê hui-kì
Hui-kì
Kujawsko-pomorskie Séng Województwo kujawsko-pomorskie ê uī-tì
Kok-ka  Pho-lân
Siú-hú Bydgoszcz ¹,
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 17,972 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 2,096,404 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 117/km2

Le̍k-sú kap tē-líSiu-kái

Kau-thongSiu-kái

Lú-iûSiu-kái

Pó-hō͘-khuSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Siâⁿ-chhīSiu-kái

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Thóng-tī-chiáSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái