Pho-lân-gí

(Tùi Pho-lân-bûn choán--lâi)

Pho-lân-gí (język polski) sī chi̍t khoán Se Slav giân-gí, chú-iàu liû-thong tī Pho-lân-kok, sī Pho-lân-lâng ê chāi-tē giân-gí. Pho-lân-kok siat pún gí sī koaⁿ-hong gí-giân, i mā sī Au-chiu Liân-bêng koaⁿ-hong gí-giân chi it.

Polish
polski
Hoat-im [ˈpɔlskʲi] (thiaⁿ )
Goân-chū kok-ka Poland
Bîn-cho̍k
bú-gí sú-iōng-chiá Native: 40 million (2012[1])
L2 speakers: 670,000[1]
Total: 51 million[1]
Gí-hē
Chá-kî hêng-sek
Bûn-jī hē-thóng
Chhiú-gí hêng-sek Sign Language System
Koaⁿ-hong tē-ūi
Koaⁿ-hong gí-giân
Sêng-jīn ê
chió-sò͘ gí-giân
Koán-lí ki-kò͘ Polish Language Council
(of the Polish Academy of Sciences)
Gí-giân tāi-bé
ISO 639-1 pl
ISO 639-2 pol
ISO 639-3 polpau-hâm tāi-bé
Individual code:
szl – Silesian
Glottolog poli1260
Linguasphere 53-AAA-cc 53-AAA-b..-d
(varieties: 53-AAA-cca to 53-AAA-ccu)
  Majority of Polish speakers
  Polish used together alongside other languages
  Minority of Polish speakers
Che bûn-chiong pau-hâm IPA hû-hō. Nā-sī bô siong-koan ê jī-hêng chi-oān, lí khó-lêng ē khoàⁿ tio̍h būn-hō, hng-kheng ia̍h-sī khî-thaⁿ hû-hō, bô-hoat-tō͘ chèng-siông hián-sī Unicode jī-goân. Chhiáⁿ lí khoàⁿ Help:IPA.

Pho-lân-gí ê su-siá phiau-chún sī Pho-lân jī-bú, sī chi̍t khoán Lô-má-jī, pí ki-pún ê Latin jī-bú ke ēng 9-ê piàn-khoán ê jī-bú (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).

Tsù-kái

siu-kái
  1. 1.0 1.1 1.2 Polish at Ethnologue (25th ed., 2022) closed access; Silesian at Ethnologue (25th ed., 2022)
  2. 2.0 2.1 2.2 European Charter for Regional or Minority Languages
  3. "Nyelvi sokszínűség az EU-ban – hivatalos regionális és kisebbségi nyelvek a tagállamokban" (ēng Hông-gâ-lī-gí). 16 March 2016. 28 November 2018 khòaⁿ--ê. 
  4. "MINELRES – Minority related national legislation – Lithuania". www.minelres.lv. 28 November 2018 khòaⁿ--ê. 
  5. "Reservations and Declarations for Treaty No.148 – European Charter for Regional or Minority Languages". Council of Europe. Council of Europe. goân-loē-iông tī 8 December 2015 hőng khó͘-pih. 3 December 2015 khòaⁿ--ê. 
  6. "Law of Ukraine "On Principles of State Language Policy" (Current version — Revision from 01.02.2014)". Document 5029-17, Article 7: Regional or minority languages Ukraine, Paragraph 2. Zakon2.rada.gov.ua. 1 February 2014. 30 April 2014 khòaⁿ--ê.