Warmia-Masuria Séng

(Tùi Warmińsko-mazurskie Séng choán--lâi)

Warmińsko-mazurskie Séng (Pho-lân-bûn: Województwo warmińsko-mazurskie) sī Pho-lân bo̍k-chêng 16-ê séng-hūn tong-tiong ê chi̍t-ê séng (województwo). I-ê siú-hú siat tī Olsztyn.

Warmińsko-mazurskie Séng
Województwo warmińsko-mazurskie
—  Séng  —
Warmińsko-mazurskie Séng Województwo warmińsko-mazurskie ê kî-á
Kî-á
Warmińsko-mazurskie Séng Województwo warmińsko-mazurskie ê hui-kì
Hui-kì
Warmińsko-mazurskie Séng Województwo warmińsko-mazurskie ê uī-tì
Kok-ka  Pho-lân
Siú-hú Olsztyn
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 24,173 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 1,450,697 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 60/km2

Le̍k-sú kap tē-líSiu-kái

Kau-thongSiu-kái

Lú-iûSiu-kái

Pó-hō͘-khuSiu-kái

Keng-chèSiu-kái

Siâⁿ-chhīSiu-kái

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Thóng-tī-chiáSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái