Piáu-bīn kho-ha̍k (Hàn-jī: 表面科學; Eng-bûn: surface science) sī choan-bûn teh gián-kiù nn̄g-chióng ūi-siòng hō͘-siong chiap-chhiok ê kài-bīn hiān-siōng (bu̍t-lí kap hoà-ha̍k) ê chi̍t-chióng kho-ha̍k hun-chi.

Selfassembly Organic Semiconductor Trixler LMU.jpg