Raion (mā siá rayon) sī chi̍t chióng tī kúi-nā ê āu So͘-liân kok-ka (chhin-chhiūⁿ oblast ê chi̍t pō͘-hūn) lāi sú-iōng ê hêng-chèng-khu tan-ūi. Chit-ê gí-sû goân-chū Hoat-gí ê "rayon".[1] It-poaⁿ lâi kóng, raionBân-lâm-gí ê gí-kéng tiong, ē-tàng hoan-e̍k chò koān.

Bo̍k-chiân iáu ū kok teh sú-iōng chit khoán hêng-chèng-khu.

Kok-ka Sò͘-liōng Pī-chù
Abkhazia ê koān 7 first-level
Azerbaijan ê koān 59 first-level, 18 other entities at that level exist
Belarus ê koān 118 second-level below oblasts and Minsk City
Moldova ê koān 32 first-level, 5 other entities at that level exist
Lâm Ossetia ê koān 4 first-level, 1 other entity at that level exists
Lō͘-se-a ê koān 1731 second-level below federal subjects
Transnistria ê koān 5 first-level
Ukraina ê koān 490 and 118 city raions second-level, numbers as of 2004, including Sevastopol and Crimea

Chham-oa̍t

siu-kái

Chham-khó

siu-kái
  1. Merriam-Webster's Third New International Dictionary (1961, repr. 1981), s.v. raion.