Ukraina ê raion (Ukraina-gí: Райони України) sī Ukraina Kiōng-hô-kok ê tē-jī kip hêng-chèng-khu, hām chhī-hat-koān kap chiu-hat-chhī kāng-khoán lóng tī oblast (khòaⁿ Ukraina ê chiu) ē-té. Raion it-poaⁿ thang hoan-e̍k chò koān. Kàu 2004 nî ûi-chí, Ukraina choân-kok ū 490 ê koān.

Ukraina ê koān