Ukraina ū 24 ê oblast (Ukraina-gí: область), tī Bân-lâm-gí thang hoan-e̍k chò chiu (州), sī in kok-lāi ê tē-it kip hêng-chèng-khu. Ta̍k-ê chiu ē-té koh pun chò 11 chì 27 ê koān (raion).