Ratchaburi (Thài-gí: ราชบุรี) sī Thài-kok Tiong-pō͘ ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Ratchaburi, tāi-iok ū 791,217 ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 5,196.5 km².

Ratchaburi Hú ê ūi-tì.