Roi Et Hú

Roi Et (Thài-gí: ร้อยเอ็ด) sī Thài-kok Isaan tē-khu (Thài-kok tang-pak) ê chi̍t-ê (Changwat), siú-hú sī Roi Et, tāi-iok ū 125.6 bān ê jîn-kháu, thó͘-tē bīn-chek 8299.4 km².

Roi Et Hú ê ūi-tì.