Seⁿ-si̍t-khì

(Tùi Sèng-khì-koan choán--lâi)

Seⁿ-si̍t-khì (生殖器) sī ho̍k-cha̍p seng-bu̍t-thé sin-khu jīm-hô hām iú-sèng seⁿ-si̍t kap cho͘-sêng seⁿ-si̍t hē-thóng siong-koan ê cho͘-chit ia̍h-sī khì-koan.