Sèng Pí-tek-pó (聖彼得堡[1]; Lō͘-se-a-gí: Санкт-Петербу́рг Sankt-Peterburg, IPA: saŋkt pʲɪtʲɪrˈburk), sī Lō͘-se-a ê siâⁿ-chhī, sī óa Baltic Hái ê chi̍t-ê káng-kháu. Tī 1914 nî kàu 1924 nî ê kî-kan hō-chòe Petrograd (Петрогра́д, mā thang hoan-e̍k chò Pí-te̍k-pó-hú (比特堡府[2]); 1924 nî kàu 1991 nî hō-chòe Leningrad (Ленингра́д).

Sankt-Peterburg ê ūi-tì.
Tang-kiong (Зимний дворец; Zimniy Dvorets).

Sèng Pí-tek-pó sī Tsar Pyotr 1-sè1703 nî só͘ sêng-li̍p, sī kó͘-chá Lō͘-se-a Tè-kok chhiau-kòe 200 nî ê siú-to͘ , bo̍k-chiân sī Lō͘-se-a tē-jī-tōa ê siâⁿ-chhī, ū 460 bān ê jîn-kháu. Sèng Pí-tek-pó iuⁿ-ā sī sè-kài jîn-kháu chhiau-kòe 100 bān ê siâⁿ-chhī lāi-bīn chē-chí siōng pak ê chi̍t-ê.

Chham-khó

siu-kái

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Saint Petersburg