Sòng Him-jiám

Sòng Him-jiám (宋昕冉; 1997 nî 7 goe̍h 8 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team X ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Chè-lâm-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Sòng Him-jiám
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 宋昕冉
Lô-má-jī Sòng Xīnrǎn
Chhiok-hō Jiám-jiám (冉冉)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng
Chhut-sì 1997 nî 7 goe̍h 8 ji̍t 1997-07-08(25 hòe)
 Tiong-kok Soaⁿ-tang-séng Chè-lâm-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú, Ián-goân
Siong-koan SNH48