Södermanland

SödermanlandSūi-tián Svealand tē-khu ê kū séng-hūn (landskap), lāi-té hâm Södermanland koān, Stockholm koān, Östergötland koān kap Västmanland koān, jīn-kháu 8,388, bīn-chek 1,230 982, bi̍t-tō͘ 137.5 (jîn-kháu/km²).

Södermanland ê ūi-tì.

Chham-khóSiu-kái