Sù-î (hàn-jī: 四夷) sī kó͘-chá Tiong-goân Hàn-jîn tùi gōa-cho̍k ê chheng-ho͘; ē-sái koh hun-chòe Tang-î, Lâm-bân, Se-jiông kah Pak-te̍k; thóng-chheng chòe Bân-î (蠻夷).

Sù-î ê hun-pò͘.