Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn

(Tùi SARS choán--lâi)

Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn (嚴重急性呼吸道症候群; Eng-gí: Severe Acute Respiratory Syndrome, kán-chheng SARS, Bân-lâm-gí kā tha̍k-chòe "sà-sù"). SARS sī chi̍t-chióng ho͘-khip hē-thóng siū kám-jiám ê kip-sèng thoân-jiám-pīⁿ, pēⁿ-gôan sī chi̍t-chióng sin-ê kòan-chōng pēⁿ-to̍k, chin gâu thôan-jiám, chú-iàu tī pēⁿ-īⁿ kah chi̍t-kóa-á jîn-kháu bi̍t-tō͘ khah kôan ê tiûⁿ-só͘ thôan-pò͘. SARS pēⁿ-chêng ê lîm-chhn̂g chín-tōan chú-iàu sī hì-iām.

Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn
Specialty 胸腔醫學, 傳染病科, bî-seng-bu̍t-ha̍k Edit this on Wikidata
Frequency 指令碼錯誤:沒有「PrevalenceData」這個模組。

Koh khoàⁿ

siu-kái