STS-51-GBí-kok NASA Discovery thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1985 nî 6 goe̍h 17 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1985 nî 6 goe̍h 24 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-51-G
STS-51-G Morelos 1 deployment.jpg
STS-51-G jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1985-048A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 7 ji̍t 1 sî 38 hun 52 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 112
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Discovery
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 7
Sêng-oân Daniel Brandenstein, John Oliver Creighton, John M. Fabian, Steven R. Nagel, Shannon Lucid, Patrick Baudry, Sultan bin Salman Al Saud
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1985 nî 6 goe̍h 17 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1985 nî 6 goe̍h 24 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 353.3 km
Apoapsis 354.9 km

Sts-51-g-patch.png
STS-51-G jīm-bū ê kì-chiong
Portrait of STS 51-G crew.jpg
STS-51-G jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-51-B STS-51-F

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Daniel Brandenstein, John Oliver Creighton, John M. Fabian, Steven R. Nagel, Shannon Lucid, Patrick Baudry, Sultan bin Salman Al Saud.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-51-GWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.