STS-61-ABí-kok NASA Challenger thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 1985 nî 10 goe̍h 30 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat, 1985 nî 11 goe̍h 6 ji̍t tó-tńg lio̍k-tē,

STS-61-A
STS-61A launch.jpg
STS-61-A jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 1985-104A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 7 ji̍t 44 hun 51 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 112
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Challenger
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 8
Sêng-oân Henry Hartsfield, Steven R. Nagel, Bonnie J. Dunbar, James Buchli, Guion Bluford, Reinhard Furrer, Ernst Messerschmid, Wubbo Ockels
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 1985 nî 10 goe̍h 30 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h ji̍t-chí 1985 nî 11 goe̍h 6 ji̍t
Kàng-lo̍h tē-tiám Edwards Air Force Base
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 319 km
Apoapsis 331 km

STS-61-a-patch.png
STS-61-A jīm-bū ê kì-chiong
STS-61-A crew.jpg
STS-61-A jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-51-J STS-61-B

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Henry Hartsfield, Steven R. Nagel, Bonnie J. Dunbar, James Buchli, Guion Bluford, Reinhard Furrer, Ernst Messerschmid, Wubbo Ockels.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-61-AWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.